پیام خانم باربارا تیلت

اولین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران در آبان ماه 1394 برگزار شد. یکی از پنل های این کنگره مربوط به سازماندهی اطلاعات بود. به این مناسبت، خانم باربارا تیلت، پیامی برای این پنل و نیز کنگره ارسال کردند که در لینک زیر در دسترس است:

940815-tillett-message