پيوستن به ايسكو- ایران

شاخه ایرانی انجمن بین المللی سازماندهی دانش (ایسکو)، به منظور اجرای وظایف، اهداف و برنامه های خود از علاقه‌مندان دعوت به همکاری می‌نماید.

به این منظور لازم است که فرم مورد نظر را که از طریق پیوند زیر در دسترس است، تکمیل نموده و به نشانی رایانامه iran.isko@gmail.com ارسال نمایید.

فرم عضویت شاخه ایرانی انجمن بین المللی سازماندهی دانش